Historie

Den opprinnelige Barockpinto


Stamboken i Nederland og seriøs avl av rasen


 


Barockpintoen, en kultur i Nederland


Barockpintoen er en kultur i Nederland. I Nederland kaller man fremdeles Barockpintoen for Bonte Fries. Navnet Barockpinto er noe resten av verden er kjent med og kaller rasen, men Bonte Fries er det riktige navnet. Barockpintostamboken i Nederland ønsker å ta vare på den opprinnelige Barockpintoen. Den opprinnelige Barockpintoen ble ikke blandet med Tinker, Irish cob, Knabstruper osv, så dette aksepterer selvsagt ikke Barockpintostamboken. Dessverre har det vært slik i flere andre land, at folk har sett sitt snitt til å tjene penger på å avle frem en sort og hvit hest som de har kalt for Barockpinto. Hva som er innblandet i individene blir skjult bak stamtavler som ikke kan bevises. Dette er meget leit og uheldig, men heldigvis var det fra gammel av nok oppdrettere som avlet frem den opprinnelige Barockpinto, feks Mr. H., rytter fra Bantega. Han har avlet Barockpinto (Bonte Fries) allerede i 25 år. Problemet var registreringen av hestene.Veldig mange Bonte Friesen har ikke papirer og avstamningen kan ikke sjekkes. Nå var det på tide at rasen fikk sin helt egen stambok. Når vi nå har vår egen stambok i Nederland, og er godt i gang med å gå grundig til verks med registrering, DNA prøver, kåringer osv, kan vi legge et godt grunnlag for at rasen skal bevares og beskyttes på en verdig måte i fremtiden.


Barockpinto var opprinnelig en krysning mellom Frieser og Gelderlander (KWPN). KWPN består av 4 seksjoner: Gelderlanderen, Nederlandsk kjørehest og ridehest avlet for enten dressur eller sprang.


Barockpintoen har dessverre de senere år i flere land, bl.a. Danmark og Tyskland, blitt avlet ved å krysse inn Tinker, Irish cob, Knabstruper og flere andre raser. Dette har som sagt ingenting med den opprinnelige Barockpinto å gjøre. Tinker er ofte blitt blandet inn for å få Frieserlook, mye man, mye hovskjegg og ikke minst for å få en sort og hvit hest som ligner på en Barockpinto. Dette blir selvsagt helt feil med tanke på å bevare den opprinnelige Barockpinto, og det er trist at det i det hele tatt går an å kalle en Tinker/Friesermix for en Barockpinto. Uten DNA bevis når det kommer til avstamning har man heller ikke noe man kan utvikle eller bevare, da blir det andre ting som styrer avlen enn det å bevare den opprinnelige Barockpintoen. Det er også til de grader urettferdig overfor de menneskene som kjøper kostbare føll som sies å være Barockpinto, men som ikke er annet enn en mix av raser som ikke på noen måte er forenerlige med den opprinnelige Barockpinto.


 


Bonte Nico


Barockpintoen (Bonte Fries) er blitt avlet i mer enn 50 år i Nederland hvor rasen stammer fra Det hele startet da Dhr. Hellinga tilbød sin hingst Bonte Nico til avlstjeneste. Denne hingsten var ikke godkjent av noen stambok, heller ikke registrert, og i den tid var det forbudt å tilby en ikke godkjent hingst i avl. Stamboken gikk så langt som å forlange hingsten kastrert eller avlivet. Oppdrettere som da brukte Bonte Nico i avl måtte betale bøter, noe de gladelig gjorde da hans avkom var verdt 4 ganger mer enn avkom etter andre hingster. Bonte Nico ble både rik og berømt og han bedekket minst 100 hopper i den perioden. Bonte Nico hadde ingen stamtavle, dvs alt var ukjent bakover i linjene, men han var flott å se på, hadde fine fargesammensetninger, og ble derfor likevel en særdeles populær hingst.
Bonte Bart


1 1980 årene stod også hingsten Bonte Bart, da eiet av Dhr. B.Renken, i Marssum i Friesland i avlstjeneste. Denne hingsten var godkjent for avl, og ble meget populær. Bonte Bart lever fremdeles, 24 år gammel. Det er imidlertid umulig å bevise stamtavlen til Bonte Bart. Bonte Bart var ikke registrert i noen som helst stambok, og hans far var dermed også «unknown». Man kan dermed ikke lage en offisiell stamtavle med navn. Alt bakover vil være «unknown» så lenge det ikke kan bevises avstamningen. Det ble likevel den gang laget en stamtavle, som selvsagt ikke er gjeldende da den ikke kan bevises, og den brukes dessverre den dag i dag i markedsføringen av avlshingster eller avkom etter dem. Grunnen til at Bonte Bart hadde godkjenning for avl til tross for at han ikke var registrert noen steder, var at det på den tiden ikke var tillatt å avle på hingst som ikke var godkjent. Dermed måtte man søke landbruksdep. om tillatelse, noe som Bonte Bart fikk.


 
DNA – seriøs Barockpintoavl


Det finnes DNA fra hingsten Bonte Bart. Det betyr at man kan ta DNA prøver av individer som sies å stamme fra denne hingsten for å finne ut om det stemmer. Man kan da også finne ut % andel Frieser individet består av. DNA er eneste sikre måten å få bevis på avstamningen. Det nytter lite å si eller skrive utad at hingsten/individet er så og så stor % andel Frieser dersom man ikke har noe som kan bevise det. Man bør selvsagt ta DNA prøver som kan bekrefte dette slik at folk som kjøper hingstenes avkom kan få en Barockpinto der man kjenner og kan bevise avstamningen til. Hvordan vet ellers folk at det ikke er blandet feks Tinker eller Irish cob inn, noe som absolutt ikke har noe med Barockpinto å gjøre i det hele tatt ?


Dersom man skal legge grunnlaget for å utvikle en ny rase, er det meget viktig å gjøre ting skikkelig fra starten av, og dette inkuderer i aller høyeste grad DNA prøver av hvert individ som bidrar i Barockpinto avlen. I Barockpintostamboken i Nederland har man DNA prøver av hvert individ slik at man VET med sikkerhet avstamningen. Der man ikke vet, blir det selvsagt stående "unknown" i papirene.


 


Stamtavler


Barockpintostamboken i Nederland utsteder stamtavler av samme type som KFPS (Nederlandsk Frieserforbund) sine stamtavler. På stamtavlene står rase (Barockpinto), register de er registrert i, premieringer, reg. nr, chip. nr, født, prosent Frieser blod, oppdretter, eier etc.

Hva er ønskelig med tanke på hvor høy andel % Frieser i Barockpintoen ?


Barockpintostamboken anbefaler fra 25% til 87,5% Frieserblod. Det er ønskelig med opp mot 87,5, men Barockpintostamboken har også en hel rekke andre meget viktige ting å ta hensyn til her. Det er ikke så enkelt som å si at man ønsker høyest mulig % andel Frieserblod og at man ønsker en flekkete hest. Med dette kommer også spørsmålet om innavl inn (og dermed sykdommer, svakheter og skavanker), samt det er kjent at Barockpintoen lett da kan bli for tung og ikke egnet i sporten med for høy % andel Frieser. Vi ønsker høy kvalitet, friske individer, og i tillegg individer som i dagens samfunn kan brukes til noe. Folk ønsker seg som regel en frisk og rask hest som de kan bruke til noe – ikke kun en kraftig flekkete bryggerihest med lang man, masse hovskjegg og tykk hale. I tillegg må man alltid begynne et sted i avlen. Men kan ikke nå det endelige målet på en-to-tre, og man kan heller ikke gå på akkord med viktigheten av å bevare rasen slik den opprinnelig var i avlsprosessen. For å ha en reell mulighet til å bevare og beskytte den opprinnelige Barockpinto, må det være nøye overveide mål med avlen. I tillegg må man ha en streng hingsteutvelgelse, slik at man har et visst kvalitetskrav til individene som brukes i avl. Vi ser dessverre at det i dag brukes mange hingster i avl som aldri hadde gått gjennom avlsgodkjenning i Barockpintostamboken ut fra kravene som er satt.


Det er utrolig mange ting som spiller inn dersom man skal drive seriøs avl på en rase, og hovedfokus må være å bevare og beskytte rasen slik den opprinnelig var. Det vil si at man feks først av alt begynner med å ikke aksepterer å blande inn Tinker, Irish cob, Knabstruper etc...
Tekst og alle bilder har Copyright. Må under ingen omstendigheter gjengis eller kopieres uten skriftlig tillatelse.