Om NBF

Om Norsk Barockpintoforbund

Norsk Barockpintoforbund ble stiftet 01.05.2009. Det samme året ble det første Barockpinto ble født i Norge, og etter dette har antallet Barockpinto økt gradvis. NBF har tett samarbeid med BPS i Nederland, og jobber hovedsakelig for å arrangere kåringer og for at norske oppdrettere av Barockpinto skal få registrert føllene.


Forbundet har et tett samarbeid med Barockpintostamboken i Nederland (BPS), som er moderstamboken for Barockpinto og eneste rene stamboken for Barockpinto i verden. NBF, sammen med BPS, har fokus på Barockpintoen samt dens kvalitet og helse.


Dersom du søker mer informasjon om Barockpintoen enn du kan finne her, er all nødvendig informasjon tilgjengelig på:


www.barockpintostudbook.com
Formål


NBF har som formål å samle alle med interesse for Barockpinto til samarbeid til det beste for rasen. Forbundet skal videre søke å fremme oppdrett og bruk av Barockpinto i tett samarbeid med BPS. NBF skal følge BPS’s stambok- og kåringsregler.


For å realisere formålet skal NBF:

- Spre kunnskap om, øke forståelsen og interessen for hesterasen Barockpinto via forbundets web side.

- Fremme utvikling av Barockpintoen i Norge.

- Medvirke til et planfast avlsarbeid gjennom informasjon til norske oppdrettere av Barockpinto.

- Arrangere kåring for Barockpinto.

- Arbeide for å skape et godt miljø og samarbeid blant medlemmer i NBF.