Rasestandard


                 Rase standardBarockpintoen er funksjonelt og harmonisk bygget for sport. Det vil tilføres rasetypen tilstrekkelig blod. Dens eksteriør er helsemessig og den kan opptre på høyeste nivå i sporten

Barockpintoen har minimum 25% og opp til 87.5% Frieser blod.


 

Avlsmålet eksisterer ut av flere komponenter:

1) Eksteriør og bevegelse

2) Bruk

3) Vitalitet og helse.

Mer om disse under avlsmål.Karakteristisk for Barockpinto :


En hest som er harmonisk bygget og korrekt bygd. Svart og hvit farge foretrekkes. Hesten har luftighet, elegante og elastiske gangarter, kan ha hovskjegg rundt kodeleddet, mye man og lang hale. Hesten er luxuriøs, stolt i holdning, full av personlighet, ærlig og villig til å arbeide.


Eksteriør:


Hode

Et edelt hode med store klare øyne.Nesebeinet ørlite bøyd eller rett. Kjevebenina er ikke tunge, og er spredt fra hverandre for å sikre lett pusting ved arbeid. Leppene er lukket og tennene møter skikkelig.

Ørene er små, spisset og med øretippene pekende litt innover mot hverandre.


Nakke

Nakken er lett krummet. Den er lang nok for at hesten skal kunne bøye seg skikkelig, og er passe muskelsatt. Nakken er høyt ansatt og underhals finnes ikke.


Hår

Barockpintoen har hår i form av hovskjegg, man og hale.


Farge

Den foretrukne fargen er svart og hvit pintofarge. Individet må ha minimum 2 svarte pintoflekker på kroppen, hver flekk med diameter på 10 cm. Hopper og hoingster som er født svarte, kan likevel bli registrert i stamboken.


Skulder

Skulderen er lang og fallende (I vinkel på den horisontale linjen mellom 45 og 50 grader) og er vidt nok sammensatt for å forme et godt bryst som hverken er for vidt eller for smalt.


Ribben

Ribbena er lange kurvede, inneholder nok plass til hjerte og lunger, uten å bli runde. Magen inneholder tilstrekkelig dybde bakover.


Rygg

Ryggen er sterk og velmusklet.Ryggen henger sammen gjennom manken og krysset.

Lengden av ryggen er proporsjonert med lengden i fronten og bakpart.


Lenden

Lenden er vid, sterk og muskelsatt, og fører til en fin overgang til krysset.


Krysset

Krysset har god lengde, og faller lett. Det er vidt og muskulært. Det er hverken for steilt eller for fallende. Halen er ikke ansatt for lavt. Musklene er lange og velutviklet.


Bein

Frambena er skikkelig stilt innunder, og sett forfra er de parallelle med en hovbredde mellomrom mellom på bakken. Pipebenet ikke for langt. Forarmen har god lengde. Koden har god lengde og er 45 grader vinklet til bakken. Høvene er vide og sunne.


Bakbeina sett bakfra er rette. Sett fra siden er bena direkte under lårene, er sterke med gode sunne høver. Bakbena sine piper er litt lenger enn frambena sine. Låret er langt med godt utviklede muskler. Vinkelen på hasen er omtrent 150 grader. Kodene er ca 55 grader vinklet på bakken. Leddene og bena er tørre, godt utviklet.Bevegelse:


Skritt

Skrittet er rett, vigørt og aktivt. Det er gode steglengder og hoftene svinger fremover med kraft. Skrittet er 4-taktig.


Trav

Travet er en strekkende fremover bevegelse med kraft bakfra. Bevegelsen er lett og løftende. Hasene er fleksible når hesten beveger seg fremover, og innsidevinkelen av bakbena lukkes i hvert steg. Travet er 2-taktig.


Galopp

Galoppen er godt støttet, livlig og med tilstrekkelig kraft bakfra og med fleksibilitet i hasene. En lang bevegelse med elastisitet og balanse. Galoppen er 3-taktig.


 


Bruk:


Barockpintoen er brukt til variert sport; dressur, show kjøring, maraton kjøring, saddle seat, allround etc.. Barockpintoen kan bli meget allsidig brukt, alt fra til rekreasjon og til topp konkurransesport.


 

Vitalitet og helse:


BPS og oppdretterne sammen har en utfordring i ansvaret å forbedre og beskytte fremtiden for Barockpintoen. Følgende er meget viktig for deres vitalitet og helse, og er viktig å fokusere på i avlen:

- vitalitet

- fertilitet

- arvelige defekter

                                           AvlsprogramAvlsprogrammet beskriver strategien for å realisere de formulerte avlsmålene. Et alvsmål består av følgende komponenter:

1) Beskrivelse av informasjonen utvelgelsen er basert på

2) Metoder for å ta vare på genetisk anlegg for avlsmålet for individuelle hester i populasjonen

3) Utvelgelsessystem


Målet med et avlsprogram er ikke bare for kortvarig, men også for langvarig kartlegging av fremgang. Det er derfor viktig at det, med den førende avlspolitikken, opprettholdes tilfredsstillende genetiske variasjoner i populasjonen og at funn registreres.


 

Informasjon


For å kunne selektere innenfor de angitte kjennetegn i avlsmålet må det fastlegges på basis av hvilke data seleksjonen består av.


Krav som blir stilt som seleksjonskriterier er følgende:

1) Kjennemerkene er avlsmålskjennemerkene selv eller er sterkt påvirket av disse

2) Kjennemerkene må måles nøyaktig eller kan bli vurdert

3) Kjennemerkene må være bestemt i en tilstrekkelig grad av arvelighet


I noen tilfeller er indirekte kilder av informasjon mer meningsfull enn direkte informasjon


Slik blir “bevegelse i hånd” og “fri-bevegelse” vurdert som en indirekte informasjonskilde ved å fastslå sportsanlegg. Det blir da mer informativt enn for kun “bevegelse i hånd”. Data herfra og data fra konkurransesporten blir brukt sammen. Av de samme grunner er IBOP-test resultatene av stor nytte som indirekte informasjon


 

Eksteriør


Dømmingen av eksteriøret spiller en stor rolle ved avl av BP. Eksteriøret blir vurdert i alle alderskategorier, fra føll til eldre hester. Eksteriørvurdering er basisen for stambok-opptak av hopper, avgjørende for premiering og utgivelse av predikater og er en viktig del av hingsteutvelgelsen.Vurderingen av og seleksjonen for eksteriør står etter de følgende komponentene i avlsmålet:


1) Rasetype: vurderingen av rasetype av en hest finner sted ved eksteriørkåringene.

2) Sportsbygning: eksteriørkjennetegn gir informasjon om sportsbygningen til en hest. Grunngangartene, vurdert ved eksteriørkåringene, er av betydning for en sportshest. Deretter blir hesten vurdert for (med respekt for sporten) funksjonelle kjennetegn, med tanke på bygning.

3) Utholdenhet: forskjellige eksteriørkjennetegn (bygning og kvalitet på ben) gir informasjon om en hests utholdenhet


Eksteriørvurderingen består av beskrivelsen av 6 hovedkjennetegn (rasetype, bygning, benkvalitet, skritt, trav og galopp), og er avgjørende for premieringen av en hest.


Sportsbygning

Den direkte informasjonen med tanke på anlegg for bruk i sporten, består av resultater fra konkurransesporten. Disse opplysninger blir gjennom BPS benyttet for blant annet utvelgelsen av eldre hingster for avl, evaluering av avkom av stambokhingster, vurdering av stamtavler ved utvelgelsen av unge stambokhingster, ytelse av prestasjons-predikat for hopper etc. Data ut fra konkurransesporten har en rekke innskrenkninger. Data blir synlige først ved en relativt høy levetid. For avl av BP gjelder dessuten at antall hester som blir utbakt i konkurransesport enda er ganske liten og på grunn av dette spiller IBOP-testen en stor rolle i avl av BP.


 

IBOP-testen

Individene blir vurdert i en test, hvor det kan velges mellom rideprøve og kjøreprøve. Individene blir vurdert i grunngangartene (skritt, trav, galopp) og evner som ride- og kjørehester

 


Karakter:

Karakteren kan deles inn i to aspekter:

1) Arbeidsvilje: dette har forbindelse med innsats, pågangsmot og villighet til å arbeide.

2) Bruksvennlighet: dette har forbindelse med ærlighet, stole på, tillit etc hos hesten.


Begge ovenfornevnte blir vurdert i løpet av IBOP-testen.


Utvelgelse


Essensen av utvelgelsen er å anvise hvilke av de nålevende individene som skal bære frem den neste generasjoners føll. Hos hopper finner indirekte utvelgelse plass via utgivelse av premiering og predikat, noe som fører til at de bedre hoppene hyppigere blir brukt i avl.


I tillegg vil BPS for hingsteutvelgelse gi fortrinn for kårede hingster fra anerkjente E.U-stambøker. Etter 2015 ved fortrinn bare etter eget avlsmateriale og med tilstrekkelig prosentandel frieserblod.


Hingsteutvelgelse


Hingsteutvelgelsen består av at hingstene blir godkjent på basis av stamtavle/avstamning, egne prestasjoner ved hingstekåring og IBOP eller av den forkortede undersøkelsen.


Hingstene må ha minst tre registrerte forfedre, minimumt 25% frieserblod og ha tilstrekkelig svart/hvitt i pelsen.


Hvis en hingst ikke tilfredsstiller den ønskede prosentandel frieserblod men likevel kan levere et godt bidrag ut fra våre avlsmål, kan han bli kåret gjennom vår stambok. Han må ha en ekstra tilføyende verdi, feks. unike blodslinjer (lav innavlskoeff.)Hingstekåring


Hinstekåringen består av tre besiktigelser/runder

Første besiktigelse: eksteriørbedømning, samt bevegelse på hardt underlag , “the street”

Andre besiktigelse: “free-movements”

Tredje besiktigelse: bevegelse i hånd


Et år etter sin godkjenning må hingsten avlegge en IBOP-test for informasjon om avlen. Denne informasjonen blir også publisert på websiden.


Forkortet undersøkelse

Med målet å forbedre sportsanlegg i popularitet er det mulig å avlsgodkjenne hingster på basis av sportsprestasjoner i den korte testen. Hingstene må være minimum 6år, og ha svært gode prestasjoner i sporten, dressur, kjøring eller saddleseat..


 


Hoppeseleksjon


Hopper uten kjent avstamning kan de første 6 år (til og med 2015) bli tatt opp og registrert. De må da kåres på en kåring og samsvare med raseegenskapene. Dessuten må det fremvises registret DNA fra disse hestene.

Hopper kan på kåringer som treåringer bli tatt opp i stamboken.

Hopper kan oppnå følgende titler: ster, elite, preferent og prestatie.